Selv i Spania i leid hus må man gjøre rent. Hva er vel bedre enn å ha med sin egen renholder? Litt artig må man ha det