Eva Eidens 60 årsdag

En herlig feiring og gjeng på Salsnes ei vakker sommerhelg i juni