Slekt og diverse

Her er litt historie om slektsgården i Råkvåg. Her var jeg på ferie i 3 uker fra jeg var barn og mens mamma og pappa var på jobb i byen. Masse trivelig og hyggelig minner er knyttet til oppholdet her og alt som foregår på en gård :) Spesielt husker jeg da alle søskenene til mamma var samlet på Råk og hjalp til med kjøkkentjenesten og all hyggen ellers :)

gammelraak-small

Råk`s historie

Det første gårdsbruket i Råkvåg het opprinnelig Hals. Etter svartedauden dukket gården opp under navnet Raak, som bl.a. betyr krøttersti, men her betyr nok ordet heller gressgang eller beitemark.

Christoper Olsen Foss, født 1729 i Stadsbygd, fikk 13. mai 1772 skjøte på eiendommen Ytre Raak av kommuneråd Hans Holtermann for en kjøpesum på 2500 riksdaler. 29 mars 1773 fremsto han for retten i Trondheim og begjærte borgerskap som utliggerborger på Raak, noe han ble bevilget av magistraten. Kausjonist var kjøpmann Hans Nissen. Å få borgerskap var av stor betydning for å kunne drive virksomhet..

På gården ble det drevet handelsvirksomhet og gjestgiveri. Det var fiske og egne notbruk for sildefiske. Christoper Olsen Foss døde i 1801 som kårmann på gården.

Gården og virksomheten ble ført videre av kommende generasjoner.

I 1854 ble gården delt mellom 4 brødre, Aage, Cornelius, Simeon og Petter. Det gamle våningshuset på Råk ble delt på midten og flyttet litt fra hverandre. Brødrene Aage og Cornelius bygget på hver sin ende og bygget opp de to gårdene som i dag ligger på Råk.

På vest side av Høvågen bygget Simeon opp gården Berge. I dag er det Rissa kommune som eier det meste av gjenværende arealer fra gården. Sentrumsnære arealer er utbygget til boligformål (Vorpvikan), handel, sykehjem og friområder som på Øykskjæret. Bygningsmassen på tunet er i privat eie.

På øst side av Vågen bygget Petter opp gården Vorphaugen. Også her ble det drevet utstrakt handelsviksomhet helt frem til de siste år.

Fiske var for alle gårdene en viktig næring.

gamlebevertning-small